Comunicacions

Gran notícia i altres accions fetes

5/03/2017

LA GRAN NOTÍCIA ÉS QUE PER FI EL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITATSr. RULL  ha signat la resolució per la que ens donen la raó respecte a la superfície a restaurar de l’abocador que inclou les actuacions il·legals realitzades fins el 2010.  Determinen que cal un Programa de restauració validat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme que inclogui retornar el terreny a la cota natural original, abans de les actuacions il·legals, així com la seva reforestació.

Aquest reconeixement s’uneix al fet que després de sol·licitar l’execució de la sentència, el nostre advocat va aportar fotos recents de l’abocador, on no es veia la restauració promesa, al Tribunal Superior de Justícia que també ens dona la raó.

PER TANT ESPEREM QUE AQUESTA RESTAURACIÓ ES FACI EFECTIVA EL MÉS AVIAT POSSIBLE!!   

Altres:

1) Reunió amb Agustí Serra Director general d’Urbanisme el 4/  8/16  , amb qui vam parlar sobre contingut PDU. De moment no el tenen prou clar. Comentada la nostra intenció de saber que es vol fer i que es tingui en compte les nostres aportacions. Emplaçats per Octubre a nova reunió. Ajornada fins gener 2017, segons diuen no el tenen fet encara.

2)Activitats col·laboratives i altres realitzades a l’estiu 2016: a) 6/8/16 Matí:Arrancada herba invasora conjuntament amb  grup Molineros i Ajuntament. Tarda: Assemblea de l’associació. b) 14_8_16 Taula rodona: Cap on va La Molina c) 27_8_16 Neteja zona Telecabina, Explicació del Director Sr. Toni Sanmartí sobre projectes de l’estació d’esquí , juntament amb grup Molineros, acabant amb un pica-pica.

3)De la sol·licitud a l’ajuntament de la col·locació de pedra en els baixos del 2on edifici del antic grup Qualitat: després de varis escrits i reunions s’ha resolt amb la col·locació de la pedra, tal com desitjàvem. ÉS UN GRAN TRIOMF!!

4) De variades entrevistes amb el responsable d’obres de l’ajuntament Sr. Miquel Puig s’han resolt alguns del problemes més urgents que teníem contemplats en el dossier:

*arranjat clavegueram c/Costa Rasa , de zona Sitjar, posada tapa zona camí de les aigües.

* posada tapa farola Hotel La Molina.

*asfaltat tros c/Font dels Recons i arranjada mina posant tapa.

*arranjada tros vorera i farola prop església Supermolina.

*pintada barana pont riu al Sitjar.

*fets retocs a vorera i murets a Barri estació en zona baixada escales.

*promesa d’ajuntament de fer a la primavera les baranes i possiblement les escales i revisió del pont sobre estació.

5) Establiment contactes amb: grup Naturalistes de Girona, Associació Ceretània que han impugnat el PDU de l’aeròdrom de Cerdanya, amb persones vinculades al CEC o a activitats de muntanya com un redactor d’un article a revista Muntanya sobre el PDU i revista Mountain Wilderness on en la propera edició sortirà un article de la nostre associació.

6) Degut a una forta destrossa de boscos per obertures de camins desproporcionats, com és el cas del Sitjar o en un parells de llocs de Masella, vam tenir una entrevista amb Sr. Cano enginyer forestal responsable de la Generalitat que en el cas del Sitjar va acceptar era improcedent, però si va justificar els casos de Masella. Estem intentant no torni a succeir quelcom similar!També plantejat el cas de l’extensió de la Processionària. En el cas del Sitjar, era de FGC i s’han compromès a la primavera a fer el màxim de restitució possible segons hem pactat amb el Sr. Toni Sanmartí, també hem demanat estar-hi presents.

7) Constitució d’una “Comissió d’activitats”, coordinada pel nou i actiu soci Sr. Eduard Vicente, per fomentar un major dinamisme de La Molina. De moment hem presentat un escrit a l’Ajuntament i Estació d’esquí, amb una relació de possibles activitats molt variades i encaminades a col·laborar en la prolongació de l’activitat comercial durant la  primavera i la tardor, que repercuteixi positivament tant en el 2on ( activitats de lleure )com en el 1er resident ( augment de comerç ).

8) Contactes amb el Síndic de greuges que ens ajudarà en els temes d’exigència cara a l’ajuntament per aconseguir: l’augment de les inversions en obres, per conèixer els ingressos generats a La Molina així com les despeses fetes els últims anys ( fa més d’un mes feta sol·licitud a l’ajuntament), exigència als propietaris en el manteniment d’edificis o zones en estat ruïnós, així com recolzament en altres temes que haguem de menester.

MALGRAT TOT FALTA MOLT PER FER!


Més opinions sobre l’abocador

4/06/2015

En el següent vídeo podeu veure informació complementària sobre l’abocador, amb la nostra opinió i la de l’Ajuntament. Podeu veure la notícia amb les opinions corresponents a partir del minut 3:50 del vídeo.

TN Comarques 2/06/2015

 

L’abocador de terres passa a la fiscalia de Girona

17/10/2009

Gracies a la denuncia presentada per la Plataforma Salvem La Molina, l’abocament de terres en terreny forestal sobre el que hi havia la intenció de una posterior requalificació al nou POUM ha esta aturat i esta en mans de la fiscalia de Girona amb el numero d’expedient 44/2009.

Aquest espai es terreny forestal segons el pla vigent i es mante com a espai protegit en els marcs superior del Pla Director de la Cerdanya i el Pla territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran.

 

La resta de Denuncies presentades per la Plataforma estan en mans dels Serveis Territorials de Barcelona per a l’ anàl·lisi i valoració dels tècnics. Per a informació de tots els interessats, els números d’expedients de les denuncies presentades son:

 

2008/30930/B

2008/31596/B

2009/38218/G

2009/38220/G

2009/38526/G

2009/38527/G

2009/38528/G

2009/38529/G

 

Denunciem administrativament el POUM

17/09/2009

La Plataforma Salvemla Molina interposa denúncies administratives contra el POUM de l’Ajuntament d’Alp

La Plataforma Salvemla Molina ha fet entrega al consistori d’Alp de vuit denuncies administratives que suma a les al·legacions ja presentades en relació al nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). En aquestes denúncies la Plataforma exposa que s’han executat un seguit d’obres il·legals en edificacions i vials que han reduït les dimensions dels verds públics municipals a més d’edificar alçades superiors a les permeses, i que l’Ajuntament ha donat llicència d’obres en tots els casos i en cap moment ha optat per sancionar aquestes actuacions ni reconduir la zona a la legalitat urbanística. També denuncien que s’ha  realitzat una tala d’arbres i abocament il·legal en una parcel·la dins del bosc.

 La Plataforma creu que la parcel·la que s’ha estat utilitzant com abocador de terres sobrants de les excavacions d’altres obres té com a la finalitat elevar falsament la cota natural del terreny, d’un pendent natural prolongat, fins a la rasant del carrer edificat que té a tocar. Per aquesta raó veuen també finalitats urbanístiques en aquesta acció.

 La plataforma ha presentat aquestes denúncies administratives també als cossos Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia de la Generalitat i al Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil. A més han entrat les denúncies als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, que segons explica el portaveu de la plataforma, Víctor Garcia, ja han obert expedient i han començat a fer les investigacions pertinents per determinar si el POUM d’Alp incompleix la llei.

 Consideren que el nou POUM d’Alp serveix com a mitjà per legalitzar actuacions urbanístiques infractores que s’han vingut realitzant i que vulneren la normativa vigent del Pla Especial de Reforma Interior (PERI). Els responsables de la plataforma lamenten que ‘si el POUM s’ha redactat per adaptar la llei a les infraccions comeses, automàticament les infraccions comeses fins avui, serien el raser de les lleis urbanístiques que regirien en el futur’.

 La plataforma manifesta haver fet aquestes denúncies administratives ‘perquè lluita per un desenvolupament urbanístic sostenible en base a l’actual llei d’Urbanisme i els Plans Urbanístics reguladors de la Cerdanya i l’alt Pirineu i l’Aran; perquè no admet que hi hagi irregularitats; i perquè és que ‘es cerquin responsabilitats públiques i privades

D’altra banda Salvem la Molina han presentat a l’Ajuntament d’Alp 1.800 firmes al POUM, dins el plaç establert que va acabar la setmana passada, en les quals demanen que no es vulneri la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el Pla Territorial de l’Alt Pirineu Aran, ni el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya.També n’hi ha algunes que fan referència a la pèrdua de dominis esquiables a l’entorn de les estacions d’esquí de la Molina i la Masella, a la pèrdua de zones forestals i verdes, i a la proliferació de vivendes plurifamiliars amb més alçada de la permesa en les normatives actuals

Aquest dimarts al matí membres de Salvem la Molina s’han reunit amb l’alcalde d’Alp, Cosme Ruaix, per presentar-se oficialment i oferir-li la seva col·laboració. Ruaix, ha explicat a l’ACN moments desprès de la reunió, que agraeix aquest gest de la Plataforma, que ambdues parts s’han mostrat obertes al diàleg i que ara l’Ajuntament es dedicarà a estudiar una per una totes les al·legacions amb l’equip redactor, els serveis tècnics, els serveis jurídics i els regidors. Pel que fa a les denúncies administratives, Ruaix ha explicat que l’Ajuntament ha obert els corresponents expedients i resta a l’espera del que diguin els seus serveis jurídics.

 

 

Presentem al·legacions al POUM

17/07/2009

La Plataforma salvem La Molina ha presentat les al·legacions contra el nou pla d’ordenació urbanística municipal ( POUM ) de l’Ajuntament d’Alp aprovat el 12 de Juny, que preveu la requalificació d’una superfície fins ara no edificable d’uns 120.000m2, que comprèn dominis esquiables, zones forestals i verdes.

La Plataforma salvem La Molina s’oposa al POUM aprovat, pel model de creixement econòmic obsolet que proposa: un desenvolupament basat en l’explotació urbanística desmesurada. Amb l’actual crisi s’ha demostrat que no és el futur.

La Plataforma ha elaborat un manifest que reclama un replantejament d’aquest model perquè la històrica vocació turística basada en l’excursionisme i l’esquí es mantingui i siguin el motor econòmic per al municipi d’Alp i per extensió a la comarca de la Cerdanya.

L’altre punt important del manifest és l’exigència que l’Ajuntament d’Alp elabori un POUM que d’una banda no vulneri la legislació urbanística de Catalunya – Llei d´Urbanisme de Catalunya 1/2005 de 26 de Juliol; Pla Territorial de l´Alt Pirineu Aran publicat al DOG 7864 de 7/9/2006; Pla Director Urbanístic de la Cerdanya aprovat el 1 d’agost de 2009 – i que d’una altra, compti amb la participació ciutadana.

La Plataforma Salvem La Molina suggereix que s’hauria de potenciar l’ocupació hotelera i de les segones i terceres residències ja existents. Aquest objectiu es podria assolir potenciant que els foranis tinguin l’alicient de gaudir dels paisatges que encara existeixen a La Molina i mantenint-cuidant els edificis i les zones urbanes ja construïdes.

En cas de dur-se a terme aquest pla les conseqüències serien: proliferació de blocs d’edificis (que la major part de l’any estan buits i a llarg termini fins i tot abandonats) a més de la disminució de zones forestals, tots dos factors comporten un fort impacte paisagístic irreversible. Desde la Plataforma també es vol destacar l’absència en el POUM de cesions de terrenys a la població com a contraprestació de les requalificacions.

La Molina va ser la primera estació d’esquí de l’estat espanyol i durant molts anys ha estat un referent per a diverses generacions d’esquiadors i excursionistes. La seva proximitat al Parc Natural del Cadí-Moixeró, les seves muntanyes i boscos i la proximitat a la plana ceretana l’han situat dins d’un dels indrets més emblemàtics del Pirineu català.

 
A %d bloguers els agrada això: