Programa de la Junta “Un nou futur per a La Molina”

Objectius de la nova Junta directiva de la Plataforma Salvem la Molina per aquests propers tres anys.

A continuació indiquem els quatre objectius de resultat més importants que volem destacar en aquesta propera etapa.

Addicionalment als mateixos, també volem incrementar la base de representació mitjançant la incorporació de nous socis i simpatitzants, tal com s’ha aconseguit de manera molt destacada durant els sis anys de l’anterior presidència, gràcies a la feina de molts membres de la junta sortint i a tots els socis i sòcies, als que volem agrair la seva tasca.

Igualment serà necessari comunicar amb força i convicció les reivindicacions que reclamem perquè siguin ben ateses per les institucions. Ho comunicarem als veïns amb la distribució de fullets informatius. Paral·lelament, us volem demanar a tots els socis i sòcies que ens ajudeu, donant a conèixer i recolzant les demandes de la Plataforma.

Primer objectiu

Assegurar que el Nou POUM de l’ajuntament d’Alp preservi l’entorn natural de La Molina, i que s’acabi definitivament, en el nostre nucli, el període de l’especulació immobiliària.

Aquest objectiu es desgrana en un conjunt de reivindicacions que considerem indispensables i que el nou POUM ha de contemplar. Serà responsabilitat de la nova junta, amb els suport dels socis i sòcies, fer valer aquests criteris en les converses amb l’ajuntament i l’equip redactor del nou POUM. Una mostra d’aquestes reivindicacions són:

a) la necessitat de recuperar el remuntador d’enllaç des del barri de l’Estació per integrar i comunicar els tres nuclis dispersos i desconnectats,

b) rehabilitar el molt degradat barri de l’Estació,

c) treure el trànsit de pas de cotxes i camions de l’interior de La Molina amb una circumval·lació que permeti pacificar l’espai urbà,

d) recuperar el xalet del Centre Excursionista de Catalunya i declarar-lo com a bé d’interès nacional,

e) assegurar la continuïtat del domini esquiable i la conservació dels espais verds, reconfigurar els vials urbans per a millorar la seva integració amb l’entorn de muntanya que és La Molina,

f) confirmar la classificació, com a no edificable, del sòl de les àrees de La Solana i Font Moreu, ja reconegut per l’últim Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls no Sostenibles (PDURSNS) de l’Alt Pirineu, i també com a no edificable de l’àrea del Golf, tal com s’expressa clarament en les estratègies i criteris del Pla Inter Municipal Coordinador de la Cerdanya (PICC),

i altres reivindicacions que es detallen en un document anomenat “Propostes per incorporar al Nou POUM” per la Molina, pendent d’aprovació tècnica, que ben aviat s’entregarà a l’ajuntament i als socis i sòcies.

En el sí de la Junta hem tingut un debat intern intens per arribar a una posició comuna compartida per a totes les reivindicacions al nou POUM. Està previst sotmetre -les a l’aprovació definitiva de l’assemblea de socis i sòcies.

Tenim confiança que l’ajuntament actual, essent molt més sensible a les reivindicacions que manifestem des de La Molina, les recolzarà i les farà seves.

Segon objectiu

Davant la imminent redacció del nou POUM romandrem atents als possibles cants de sirena per aconseguir requalificacions urbanístiques amb l’única finalitat de satisfer interessos espuris del tot allunyats de l’interès general.

Mantenir l’exigència de compliment de la legalitat urbanística.

Tercer objectiu

Revertir la degradació del nucli urbà amb inversions i despeses reals de l’ajuntament, que corregeixin l’abandonament històric al que l’havien condemnat governs municipals anteriors.

Anualment, el 52,5% del recursos d’origen privat de l’Ajuntament d’Alp provenen dels esforços tributaris dels veïns i negocis ubicats en el nucli de La Molina. Els més de dos milions d’euros que, al tancament de l’anterior legislatura, l’Alcalde precedent es vantava de deixar com a reserva a caixa, s’han destinat a les obres de millora del casino i teatre d’Alp que, sense aquesta despesa, ja estaven complint la seva funció social prou dignament. Amb la meitat d’aquesta reserva s’haurien resolt una bona part dels greuges d’inversió i despesa de La Molina. Aquesta discriminació és un procediment continuat i permanent en el temps. Una discrecionalitat arrelada amb una absoluta manca de transparència i de mecanismes de control en governs municipals precedents.

També l’ajuntament és responsable d’una històrica insuficient dotació pressupostària per al manteniment de la Molina. D’aquí l’estat precari dels vials, les degradades voreres dels barris de l’Estació i Supermolina, la imatge deplorable dels contenidors d’escombraries, etc.

Volem conèixer la distribució territorial de la despesa i de les inversions per als tres nuclis d’Alp, com una obligació “mínima de transparència” i per el principi d’igualtat de tracte. Serà necessari sobre-invertir i sobre-gastar a La Molina durant uns quants anys per compensar el dèficit de tants anys de greuges.

Es indispensable que l’ajuntament comenci reconeixent explícitament les mancances i greuges històrics que ha patit La Molina i manifesti simultàniament la seva voluntat inequívoca i decidida de redreçar el declivi del conjunt de La Molina a través dels pressuposts municipals de 2022 i 2023, i la seva execució segons un calendari concret i acordat.

Quart objectiu

Compartir amb l’ajuntament actual la nova visió de futur de La Molina.

A la tardor del 2020 la nostra associació va demanar a socis/sòcies i simpatitzants les seves propostes, reivindicacions, idees, aquelles que desitjaven veure recollides per albirar un futur més digne per La Molina. Fruït d’aquest treball de camp s’ha preparat un document, pendent de validació tècnica, anomenat “Quo vadis La Molina?”, que estructura la visió que des de la plataforma volem que sigui una guia, un full de ruta, per emmarcar les actuacions a llarg termini. Aquesta visió, aquest somni, està basat en quatre grans capítols:

a) Recuperar el caràcter històric d’estació d’esquí i de muntanya
b) Reconstruir una harmonia urbana, desgavellada per una llarga etapa fosca d’urbanisme descontrolat
c) Potenciar i integrar la vida a la natura que ofereix l’entorn privilegiat de boscos i muntanya
d) Donar valor i treure profit del patrimoni existent per convertir-lo en una oferta cultural diferenciada

Aquests grans eixos es detallen en un conjunt d’accions concretes que podreu trobar en el document d’imminent publicació esmentat més amunt.

Junta per “Un nou futur per a La Molina”

La Molina, agost 2021


Membres de la Junta:

President Vicenç Torrent i Fajardo
Sotspresident David Cuxart Guasch
Tresorer Jaume Falgàs Caballé
Secretari Jaume Cos Morral
Vocal Josep Bou Cabré
Vocal Lluís Llairó Canal
A %d bloguers els agrada això: