La Plataforma vol participar en el PDU

18 11 2014

La Plataforma te previst sol·licitar formalment al Govern, la seva intervenció en el procés d’elaboració i redacció del PDU.

EL Pla Director del domini esquiable de la Molina Masella, pretén establir l’ordenació urbanística detallada de l’entorn de les estacions d’esquí de Molina Masella en sis municipis: Alp, Das i Urús (de la Cerdanya), Bagà i Castellar de N’Hug (del Berguedà) i Toses (del Ripollès).

Des de la reforma de la Llei d’Urbanisme de l’any 2012, el Govern de la Generalitat pot aprovar Plans Directors Urbanístics que, amb caràcter excepcional, poden fer les funcions d’ordenació de detall del territori que la Llei d’urbanisme reserva als Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), però en un àmbit supramunicipal (més d’un municipi) i amb la finalitat d’executar directament actuacions d’especial rellevància social o econòmica. En tal cas la Llei permet que els PDU puguin fer el següent:

1.-  Classificar i qualificar el sòl.

2.- Delimitar de sectors de sòl urbanitzable delimitat o de sòl urbà no consolidat.

3.- Modificar la classificació urbanística del sòl o les condicions de desenvolupament previstes pel planejament urbanístic vigent.

4.-  Establir l’ordenació detallada del sòl.

5.- Incorporar la concreció del traçat i les característiques de les obres d’urbanització.

6.- Permetre l’execució de l’actuació, sense necessitat de fer l’adaptació prèvia del planejament urbanístic general municipal.

Aquesta habilitació al Govern feta a través de la Llei 3/2012, és ja de per si  perillosa perquè comporta l’eliminació amb caràcter excepcional de la competència per l’ordenació del territori que la Constitució reserva als Ajuntaments, amb base en un criteri purament d’oportunitat econòmica, que no s’especifica a qui ha de beneficiar. La llei només parla d’especial  rellevància econòmica, però no especifica per a qui. Per tant, la primera conclusió és que els PDU poden establir ordenacions urbanístiques que transformin el territori prioritzant raons econòmiques, quedant relegades a un segon pla altres raons de tipus ambiental, social, etc que passen a ser subsidiàries de la satisfacció dels interessos econòmics que són, sense embuts, el principal objectiu.

En aquest cas, però el PDU del domini esquiable de la Molina Massella té un altre objectiu molt evident: eludir el bloqueig del POUM d’Alp que l’Ajuntament d’aquest municipi i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona van aprovar a l’any 2009, incorporant una sèrie de previsions que legalitzaven greus delictes ambientals i infraccions urbanístiques molt greus. Llavors, la Plataforma Salvem la Molina va aconseguir “in extremis” evitar que el POUM entrés en vigor, una vegada ja l’havia aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i quan només restava pendent la publicació en el DOGC.

El POUM de l’any 2009 preveia, entre d’altres coses, la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística per la construcció de 27 habitatges unifamiliars  i un camp de futbol de mesures reglamentàries, en un sòl que el Pla Director Urbanístic de la Cerdanya de l’any 2008, determina que ha de ser sòl no urbanitzable d’especial protecció per raons paisatgístiques. Aquest polígon d’actuació urbanística el va emplaçar l’Ajuntament d’Alp en el els terrenys a on durant anys es va fer un tala indiscriminada i continuada d’arbres, per fer un abocador il·legal de runes de la construcció sota les que es van sepultar centenars de pins de més de 15 metres d’alçada, quedant arrasades més de 3 Hectàrees de superfície boscosa protegida. Tot, sense que l’Ajuntament d’Alp, no només no fes absolutament res per impedir-ho, sinó que posés tots els obstacles possibles per investigar les denuncies d’aquests fets presentades per la Plataforma Salvem la Molina.  A més d’això, el POUM de 2009 va delimitar un polígon industrial, també en un sòl que el Pla Director de la Cerdanya determina com a sòl no urbanitzable d’especial protecció, amb la intenció de legalitzar, tant la implantació il·legal en aquest sòls de dues naus, com la tala de més massa boscosa del seu voltant.

Aquest fets van motivar que la Plataforma Salvem La Molina interposés una querella criminal pels diversos delictes que es deriven d’aquestes actuacions sobre el territori, que el Jutjat d’Instrucció nº 1 de Puigcerdà ha admès a tràmit i en la que actualment estan imputats, entre d’altres,  les autoritats municipals presumptament responsables d’aquestes greus actuacions administratives que el POUM de l’any 2009 pretenia legalitzar. Aquesta querella es va presentar just abans de que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ordenés la publicació del POUM que ja havia aprovat definitivament i òbviament la Plataforma Salvem La Molina es veuria obligada a demanar la seva ampliació a tots els comissionats que van emetre el seu vot favorable a l’aprovació definitiva, si el POUM del 2009, s’arribés a publicar i entrés en vigor. Segurament, aquesta és la raó per la qual la Comissió d’Urbanisme no actua des de fa 5 anys, ni per ordenar la publicació del POUM ni, el que es pitjor, per resoldre la situació de fons que permeti impulsar una ordenació del municipi ajustada a la legalitat. El POUM està, per tant, bloquejat.

A banda de la querella criminal, la Plataforma Salvem La Molina s’ha vist obligada a interposar 8 recursos contenciós-administratius en relació amb infraccions urbanístiques molt greus (no tipificades coma delicte) que el POUM del 2009 també pretenia legalitzar. D’aquest recursos, 4 ja han conclòs amb sentències estimatòries dictades pels Jutjats del Contenciós administratiu de Girona que obliguen a l’Ajuntament d’Alp a revisar les llicències atorgades pel Consistori i que emparen les infraccions urbanístiques denunciades. Una d’aquestes sentències és ja ferma i les altres 3 han estat apel·lades per l’Ajuntament d’Alp. Dels altres recursos contenciós-administratius, 2 han culminat amb sentències desestimatòries contra les que la Plataforma ha interposat recurs d’apel·lació i 2 més estan encara pendents de sentència.

Així doncs, la Plataforma està molt atenta per tal d’evitar que ara sigui el PDU el instrument del que es serveixin les nostres autoritats per pretendre fer el mateix que va intentar fer el POUM del 2009 i, naturalment, la seva determinació a dia d’avui és la mateixa que llavors, la d’impedir que per molta necessitat d’inversió que hi hagi s’ignori tant l’interès públic al que està abocat qualsevol instrument de planejament en la seva funció d’ordenació, com les normes imperatives d’obligat compliment que els gestors públics han de complir, sense cap dispensa.

No és voluntat de la Plataforma impedir el desenvolupament urbanístic de La Molina ni del seu potencial econòmic i turístic. Tot el contrari. Fa anys que lluita per aconseguir-ho, però sota les premisses que la nostra legislació urbanística imposa, és a dir, preveient un creixement sostenible en funció de la demanda real i garantint la qualitat de vida dels que habitem en el territori, evitant el creixement sobtat de bombolles immobiliàries o turístiques, apartades d’allò que la realitat demanda i que acaben transformant irreversiblement el territori, fent-lo irreconeixible per sempre. Tot, per obtenir una dosi de diner ràpid que igual de ràpidament que apareix, desapareix en mans d’uns pocs privilegiats oportunistes.

Per aquest motiu, la Plataforma te previst sol·licitar formalment al Govern, en els propers dies, la seva intervenció en el procés d’elaboració i redacció del PDU, per tractar de remeiar les infraccions urbanístiques consumades a La Molina a causa d’obscurs interessos econòmics i per evitar, no només que el PDU, les amagui, sinó que les reprodueixi sota la justificació d’una actuació de rellevància econòmica de no se sap exactament per qui.


Accions

Informació

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
A %d bloguers els agrada això: