Al·legacions prèvies sobre la pista d’esquí “Barcelona“

IL·LM. ALCALDE DE BAGÀ

NÚRIA MARTÍ BATERA, amb DNI 37650502P actuant en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ SALVEM LA MOLINA designant com a domicili a efectes de notificacions: Sr. Vicenç Torrent, Avda. D’Alp, nº 26 17537 La Molina (Girona) i al correu: nmarti4@xtec.cat

EXPOSA:

Que donada la presentació per part de FGC del “Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable anomenat “PISTA BARCELONA DE DESCENS A LA MOLINA” en el vostre Ajuntament i havent rebut el tràmit l’audiència de 10 dies hàbils que tenim segons la llei, procedim a remetre unes al·legacions prèvies que ampliarem en quantitat i contingut durant els 30 dies que hi ha d’Al·legacions generals.

AL·LEGACIONS:

En primer lloc entenem que en el context de canvi climàtic es fa difícil pensar en l’oportunitat de fer aquesta enorme pista, atenent als següents arguments:
– Tala important d’arbrat i alteració , o possible pèrdua, d’espècies de flora endèmica o protegida.
– Pèrdua de connectivitat entre espècies.
– Afectació dels cursos d’ aigües superficials, modificant el seu traçat i provocant un fort canvi en els mateixos, amb afectació del paisatge, flora i fauna.
-Augment del grau d’erosió del terreny, sobretot en fase d’obres però també a posteriori per l’afectació de la vegetació autòctona amb més capacitat de retenció. Ho veiem en moltes pistes per molt que intenten replantar herba. A més es tracta d’una pista amb una forta pendent que accelera aquest procés, ja que en el interval de replantació, en cas de pluges prou importants, es formen xaragalls en els incipients sòls d’origen calcari i que en conseqüència accentuen l’erosió d’aquests, ja de per si prou escassos.
– Afectació greu de les aigües subterrànies sobretot en el cas de la Font Gran que abasteix d’aigua de boca a La Molina: augment terbolesa, risc de contaminació que les afecti sobretot
durant les obres amb afectacions a persones, fauna i flora. També a més cal veure com afectarà després aquesta canalització al curs d’aquestes aigües a l’entorn, a la fauna i flora.
– Baixa utilització, segons indiquen de 2 o 3 cops a l’any per realitzar proves i poder a l’hora utilitzar pel ús comercial la pista Olímpica. Això és rendible comercial i ambientalment? Entenem que evidentment seria utilitzada ens uns hipotètics JJOO, de dubtosa realització, ja que també aquests jocs resten pendents de la realització d’una consulta popular, entre d’altres problemàtiques.
– L’impacte en els sòls, flora i fauna de totes les rases per instal·lar canons, que després alhora generen impacte visual.
– La despesa necessària per fer l’obra al voltant de 2,5 milions d’€ creiem seria millor canalitzar-la en ajudar a fer el remuntador des de l’estació del tren com a servei públic per tots els usuaris de La Molina i els seus visitants que pugen en tren o en cotxe, evitant contaminació afegida, o per arranjar el patrimoni històric molt deteriorat o les pròpies infraestructures de La Molina en estat lamentable o la línia de tren de rodalies R3. De quina manera se’ns vol vendre tot això quan estem veient les mancances de La Molina?
– Cal pensar que amb les últimes dades de l’augment de la velocitat del canvi climàtic aquest provoca afectacions més greus al conjunt de la zona mediterrània i amb més gravetat a les zones fredes ( PIRINEUS ). Tindrem unes temperatures que no permetran , malgrat la innivació, el manteniment d’aquestes pistes en bones condicions o, en tot cas, caldria una despesa energètica que entra en contradicció amb els objectius d’estalvi energètic al que ens veurem abocats. Això implica una reconversió de les estacions d’esquí en estacions d’alta muntanya.
I llavors de que ens serviran les macropistes noves?
– Ens podem permetre a nivell mundial, en aquest context de canvi climàtic, que incrementem els transport aeri de visitants i esquiadors, altament contaminant, amb aquests esdeveniments faraònics?
– Tot val per una qüestió de prestigi, per poder dir que hem fet uns JJOO? No cal enganyar-nos el retorn de 15 dies no és gaire, això si a més no cal posar-hi més diners. Hi ha molts llocs que en refusen organitzar-los pels costos que després s’han de pagar entre tots/es els habitants del territori, per molt sostenibles que ens els venguin. O és que haurà una pluja de milions per fer els JJOO que ens cauran del cel per arranjar totes les infraestructures, patrimoni històric etc?
Si diuen que han de ser sostenibles, que no cal fer inversions que no siguin necessàries, i que s’arranjaran les infraestructures igualment, entenem llavors que igualment han d’haver diners per fer tot això i no ens cal destruir l’entorn per fer la nova pista per uns JJOO que no aportaran res de nou.
A %d bloguers els agrada això: